ἐξεργασόμεθα

ἐξεργασόμεθα
ἐξεργάζομαι
work out
aor subj mp 1st pl (epic)
ἐξεργάζομαι
work out
fut ind mp 1st pl
ἐξεργάζομαι
work out
aor subj mp 1st pl (attic epic)
ἐξεργάζομαι
work out
fut ind mp 1st pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”